ما آماده طراحی انواع نماهای مدرن و کلاسیک هستیم و پروژه ها را با توجه به خواسته ها و مصالح مورد نظر شما طراحی میکنیم.

طراحی نمای ساختمان با توجه به رقابت بازار مسکن و همچنین بالا رفتن توقع و سلیقه کارفرمایان امری ضروری است. در حقیقت نمای ساختمان یکی از مهم ترین عنصر در طراحی ، زیباسازی و باعث افزایش عمر ساختمان می باشد. از جمله انواع طراحی ها نمای ساختمان می توان به نمای ساختمان سنگ ، نمای ساختمان رومی همچنین نمای ساختمان ویلایی و نمای ساختمان مدرن اشاره کرد. در کنار این مورد می توان به طراحی نمای ساختمان یک طبقه و دو طبقه و چند طبقه، طراحی نمای ساختمان تجاری، و طراحی نما ساختمان ادارای، مجتمع های مسکونی و … اشاره نمود.

آیا به این موضوع فکر کرده اید که چه چیز نمای خارجی خانه را از لحاظ بصری جذاب و گیرا می کند؟ چرا نمای برخی از خانه ها شما را میخکوب میکند به طوری که جلوی آن ها می ایستید و محو زیبایی آن ها می شوید؟ به نظر می رسد چنین خانه های افسونگری از اصول بنیادین طراحی پیروی می کنند. طراحی داخلی یا طراحی نما نیازمند دنبال کردن قوانین و قواعد خاص طراحی است تا به نتیجه مطلوب از لحاظ بصری دست پیدا کنید.

طراحی نما شامل موارد زیر می شود:

طراحی سه بعدی نما

تحویل اندازه های اجرایی

برآورد متراژ مصالح مصرفی