طراحی سه بعدی دکوراسیون داخلی

یک طراح داخلی ماهرو خبره فقط با چینش و ست کردن پارچه ها و رنگها سرو کار ندارد بلکه باید خود را همیشه آمادگی مواجهه با هر نیاز کارفرما که اورا راضی تر و خوشحال تر می نماید، داشته باشد. این مطلب بدان معنیست که یک طراح داخلی ساختمان همواره باید برنامه زمانبندی برای معماری داخلی  داشته باشد و همواره کارهایش را به موقع تحویل دهد.طراح داخلی ساختمان با حرفه های زیادی از جمله نجار و برق کار و مجری تاسیسات و فروشنده پارچه و کاغذدیواری و پارچه و بسیاری حرفه های دیگر سرکار دارد ومی بایست همگی آنها را با ایجاد کمترین تنش مدیریت کند.

به طور کلی به هنر شکل دهی فضاهای داخلی بناها با هر کاربری طراحی داخلی گفته می شود.حرفه طراحی داخلی ماهیتی شبیه طراحی مد و فشن یا حتی طراحان سرگرمی دارد.حرفه طراحی داخلی دارای ته مایه ای احساس مدار است حالتی که بسیاری از ما هنگام دادن حال و هوای گرم و راحت و دوستانه به فضاهای زندگی خود و یا دوستانمان آن را کم و بیش تجربه کرده ایم. طراحی داخلی چیزی فراتر از یک بهینه سازی بصری می باشد و به دنبال ایجاد یک هارمونی موزون در کل فضاست.سبک، رنگ، تم، همانگی ، تضادو آرامش تماما وظیفه ای است که طراحان داخلی در فضا با آنها کار می کنند.

پس از گردآوری اطلاعات مورد نیاز طراحی داخلی و بر اساس یک ایده جامع، جهت جوابگویی به عملکرد پروژه، باید نحوه سازمان دهی فضایی طرح توسط معمار پایه ریزی شود. نوع سازمان دهی فضایی و ریز فضاهای موجود در برنامه فیزیکی و تعریف چگونگی ارتباط بین آنها، منجر به تهیه دیاگرام فضایی طرح می گردد که بیانگر ارتباط متقابل فضاها درر راستای شکل گیری پروژه است.